Opas rakentajille

Turun Sanomat 21.9.2018
Rakennuskonepäälliköt ry:n asiantuntija Olli Heire (vas.), rakennustekniikan lehtori Vesa Turunen Turun ammattikorkeakoulusta ja Rakennuskonepäälliköt ry:n puheenjohtaja Juha Helin perehtyivät oppaan kera rakentamisen turvallisuusasioihin.

Rakennuskonepäälliköt ry lahjoitti 20.9.2018 torstaina 90 kappaletta työturvallisuuteen ja rakennuskoneiden turvalliseen käyttöön liittyvää kirjaa Turun ammattikorkeakoulussa rakennusalaa opiskelevien tulevien insinöörien ja muiden ammattilaisten käyttöön.

- Rakennusalalla tapahtuu paljon työtapaturmia. Tämä omalta osaltaan aiheuttaa tulevaisuuden opiskelijoiden valitsevan muun kuin rakennusalan, Rakennuskonepäälliköt ry:n puheenjohtaja Juha Helin harmitteli. Hän jatkoi, että rakennusalan työntekijöistä yhä suurempi osa on ulkomaalaisia ja pelkästään käymässä hetken töissä Suomessa.

- Olemme yhdistyksessä huolissamme kehityksestä, ja tästä syystä olemme kustantaneet rakennuskoneiden turvalliseen käyttöön liittyvän oppaan, jota opiskelijat voivat opiskelussaan käyttää ja hyödyntää sitä myöhemmin siirtyessään työmaille, Juha Helin totesi.

Lähde: Turun Sanomat, Riitta Salmi 21.9.2018

Lisää tietoa kirjasta