Yhdistyksemme

Rakennuskonepäälliköt r.y. on vuonna 1985 perustettu yhdistys, jossa on noin 300 jäsentä. Jäsenistömme toimii rakennuskonealalla rakennusliikkeissä, rakennuskoneiden myynti-, vuokraus- ja valmistustehtävissä, kuntien teknisissä johtotehtävissä, teollisuuslaitoksissa, rakennusalan järjestöissä, vakuutusyhtiöissä sekä tutkimus- ja tarkastuslaitoksissa. Yhdistykseen kuuluu lisäksi useita yritysjäseniä.

Näin toimimme

  • Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa jäsentensä ammattitaitoa ja lisätä rakennuskonealan tietoutta jäsenistön ja koko rakennusalan piirissä
  • Järjestämme jäsenistölle alaan liittyvää koulutusta
  • Harjoitamme alaan liittyvää julkaisutoimintaa
  • Annamme jäsentemme edustajana lausuntoja alaan liittyvissä kysymyksissä
  • Pidämme yhteyttä alan laitteiden valmistaja- ja myyntiorganisaatioihin alaan liittyvissä asioissa
  • Seuraamme alan tutkimuksia ja kirjallisuutta
  • Perustamme tarvittavia työ- ja projektiryhmiä