Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus

Raturva kirjan kansikuva

 

Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus

Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus julkaisu on uusittu. Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -kirjan tarkoituksena on ollut kertoa, mitä koneen ja laitteen käyttöön luovuttajan tulee hyvän toimintatavan mukaan ilmoittaa luovuttamastaan koneesta tai laitteesta. Kirjan tehtävänä on lisäksi ollut antaa malli, jonka avulla viranomaissäännöstössä esitetyt tavoitteet ja vaatimukset voidaan täyttää ja toteuttaa työturvallisuus suunnitellusti.

Raturva 2 – rakennustöiden turvallisuusohjeet ja Ratu Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -käsikirjat ovat olleet vuosia vakiintuneita työkaluja ja tietolähteitä suomalaisilla työmailla, ja nyt ne on yhdistetty yhdeksi, entistä käyttökelpoisemmaksi julkaisuksi Raturva – rakennustöiden ja -koneiden turvallisuusohjeet -käsikirjaksi. Julkaisuun on lisätty kone- ja laiteryhmiä sekä viranomaisohjeet ja -määräykset on päivitetty. Kirjan toimii muistilistana siitä, mitä työturvallisuuslain mukaan työnantajan on kerrottava työntekijälle perehdyttämisessä ja työnopastuksessa. Kirjaa on saatavissa Rakennustieto Oy:n kirjakaupasta ja Rakennuskeskuksista.