Ajoneuvonosturiohjeet 2016

Ajoneuvonosturiohjeet 2016 on laadittu Rakennuskonepäälliköt ry:n, Rakennusliitto ry:n Infra ry:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n yhteistyönä. Ohjeiden pohjana on työturvallisuuslaki ja ajoneuvonostureiden käyttöön liittyvät valtioneuvoston asetukset, nosturinkuljettajan ammattitutkinnon perusteet sekä alan yhteisenä kehitystyönä syntyneet ohjeet alamiestyöskentelystä sekä ajoneuvonostureiden vuokrausehdot.

Ohjeiden sisältönä on tehtävänkuvaus ajoneuvonosturin toimintakunnon päivittäisestä kokeilusta, ajoneuvonosturin määräaikaistarkastuksista ja ohje nosturin kuljettajan osallistumisesta viikottaiseen tarkastukseen (esimerkiksi TR-mittaus). Tätä varten on laadittu viikkotarkastuslomake. Lomake voidaan liittää osaksi työmaan tarkastusasioita käsittelevää aineistoa. Ohjeessa on myös työopastukseen tarkoitettu toimintamalli turvallisesta alamiestyöskentelystä.

Ajoneuvonosturiohjeet 2016