Polttoaineiden varastointi ja tiekuljetus

Tukesin tiedoite 22.10.2012
POLTTOAINEEN JA DIESELIN KULJETTAMISEEN TARKOITETTUJEN PAKKAUSTEN TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Tukesin tiedoite 8.6.2011
POLTTOAINEIDEN KULJETTAMINEN TYÖMAALLE TYÖKONEIDEN KÄYTTÖVOIMAKSI

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus ja Tampereen aluepelastuslaitos ovat julkaisseet oppaan polttoaineiden varastoinnista ja tiekuljetuksista. Opas sisältää tietoa muun muassa polttoainesäiliöiden tarkastus vaatimuksista.