Henkilönostinten valtakunnallinen valvontahanke (25.4.2013)

Henkilönostinten valtakunnallisen valvontahankkeen tavoitteena on parantaa käyttöasetuksessa 403/2008 määrättyjen henkilönostolaitteiden tarkastusten laatua.

Valvonta kohdistuu erityisesti laitetarkastajien tekemien arviointiin. Tavoitteena on myös kiinnittää huomiota siihen, ovatko tarkastajat pätevyytensä osoittaneita (sertifioituja) tarkastajia ja onko työnantaja ryhtynyt toimenpiteisiin laitetarkastajan antaman korjaussuosituksen perusteella.

Hanke kohdistetaan kaikkiin niihin valvontakohteisiin, joissa on valvottavia henkilönostimia.

Lisätietoja:

Tarkastaja Heimo Niva, puh 02950 16319

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Henkilönostinten valtakunnallinen valvontahanke