Tietopankki

10.11.2017 06:40
Valtioneuvosto antoi 21.5.2015 uuden asetuksen työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015). Asetus tuli voimaan 1.9.2015. Kilvet säilyivät ennallaan lukuun ottamatta poistettua haitallista tai ärsyttävää ainetta -varoitusmerkkiä. Käsimerkkejä, katso linkki, on muutettu...lue lisää
10.11.2017 06:39
Ajoneuvonosturin vuokraamisen yleiset ehdot ovat linjassa turvallisuuslainsäädännön vastuiden kanssa. YSE-ehdot eivät sovellu ajoneuvonosturien vuokraamiseen, joka on luonteeltaan konepalvelutoimintaa. Muistion tarkoitus on muistuttaa lainsäädäntöön perustuvista vastuista, joita ei pätevästi voida...lue lisää
10.11.2017 06:37
Kaikki markkinoilla olevat nostoapuvälineet eivät vastaa koneasetuksen 400/2008 turvallisuusvaatimuksia. Etelä-Suomen aluehallintaviraston työsuojelun vastuualue suunnitteli ja toteutti vuoden 2014 aikana yhdessä muiden vastuualuiden kanssa valtakunnallisen nostoapuvälineiden valvontaohjelman...lue lisää
9.11.2017 15:59
Torninosturiohjeet 2014 on uudistetut ohjeet torninosturien käytöstä ja tarkastuksista. Torninosturiohjeet 2014 on laadittu Rakennuskonepäälliköt ry:n, Rakennusliitto ry:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n yhteistyönä. Ohjeiden pohjana on työturvallisuuslaki ja torninostureiden käyttöön liittyvät...lue lisää
9.11.2017 15:58
Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys ry on avannut Rakennuskoneiden tietopankin 21.5.2014. Tietopankkiin on koottu maksutta koko rakennusalan käyttöön rakentamisen parhaita käytäntöjä. Ytimessä ovat rakennuskoneet, -kalustot ja järjestelmät. Rakennuskoneiden tietopankki löytyy osoitteesta: www...lue lisää
9.11.2017 15:57
Suurten työmaiden työturvallisuus on parantunut vuosi vuodelta. Tulokset näkyvät laskevina tapaturmataajuuksina. Rakennusalan palkansaajien työpaikkatapaturmataajuus on laskenut vuosina 2005-2012 noin 20%. Rakennustyö painottuu suuriin kohteisiin, arviolta 75-80% tehdään niin sanotuilla "isoilla...lue lisää
9.11.2017 15:51
Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokraustoiminnan volyymi kääntyy tänä vuonna Forecon Oy:n ennusteen mukaan 3 % ja ensi vuonna 5 % kasvuun. Lehdistötiedoite 20.2.2014 Tekninen kauppalue lisää
9.11.2017 15:50
Uudessa laissa tieliikenteen joukko- ja tavaraliikenteen yrittäjäkuljettajille (349/2013) määritellään viikoittainen enimmäistyöaika, tauot ja yötyöt tieliikenteessä. Laki sisältää myös määräykset yrittäjäkuljettajan työajan kirjanpitovelvollisuudesta tai muusta työajan luotettavasta selvityksestä...lue lisää
9.11.2017 15:49
Suomen työsuojeluviranomaiset osallistuivat vuosina 2009-2012 eurooppaliseen Normad-konemeluhankkeeseen. Tavoitteena oli selvittää, annetaanko koneiden ohjekirjoissa melutiedot lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Hanke kohdistui vuosina 2000-2010 valmistettuihin koneisiin. Melutiedot...lue lisää
9.11.2017 15:48
Henkilönostinten valtakunnallisen valvontahankkeen tavoitteena on parantaa käyttöasetuksessa 403/2008 määrättyjen henkilönostolaitteiden tarkastusten laatua. Valvonta kohdistuu erityisesti laitetarkastajien tekemien arviointiin. Tavoitteena on myös kiinnittää huomiota siihen, ovatko tarkastajat...lue lisää