Torninosturiohjeet 2014

Torninosturiohjeet 2014 on uudistetut ohjeet torninosturien käytöstä ja tarkastuksista. Torinosturiohjeet 2014 on laadittu Rakennuskonepäälliköt ry:n, Rakennusliitto ry:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n yhteistyönä. Ohjeiden pohjana on työturvallisuuslaki ja torninostureiden käyttöön liittyvät valtioneuvoston asetukset, torninosturinkuljettajan ammattitutkinnon perusteet sekä alan yhteisenä kehitystyönä syntyneet ohjeet alamiestyöskentelystä.

Ohjeiden sisältönä on tehtävänkuvaus torninosturin toimintakunnon päivittäisestä kokeilusta, torninosturin määräaikaistarkastuksista ja ohje torninosturin kuljettajan osallistumisesta viikottaiseen tarkastukseen (esimerkiksi TR-mittaus). Tätä varten on laadittu viikkotarkastuslomake. Lomake voidaan liittää osaksi työmaan tarkastusasioita käsittelevää aineistoa. Ohjeessa on myös työpaikkaopastukseen tarkoitettu toimintamalli turvallisesta alamiestyöskentelystä.

Torninosturiohjeet 2014