Mikä on nostoapuväline tai vastaava ja mikä on työväline jota nostotyössä käytetään (7.3.2017)

Linkkinä on direktiivin 2006/42/EC tulkintaohje. Nostoapuväline on konedirektiivin (=koneasetus) mukainen ja sen pitää olla valmistettu koneasetuksen mukaisesti (tekninen rakennetiedosto, vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja CE- merkintä). Työväline, joka ei ole koneasetuksen soveltamisen piirissä ja jota nostamiseen käytetään ei ole nostoapuväline ja sitä ei saa merkitä CE- merkillä.

Molemmissa pitää kuitenkin olla selvä maksimikuorman merkintä.

Direktiivin 2006/42/EC tulkintaohje