Torninosturin huolto- ja tarkastustöiden turvallisuuden varmistaminen rakennustyömaalla (7.3.2017)

Nosturiasentajat tekevät työmailla torninosturille huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja nosturintarkastaja määräaikaistarkastuksia työmaatoimintojen ollessa käynnissä. Työmailla on esiintynyt erittäin vaarallisia tilanteita, kun kuljettaja on ajanut nosturia samanaikaisesti kuin asentaja tai tarkastaja on ollut tietämätön kuljettajan ajoliikkeistä.

Linkkinä oleva Rakennuspäälliköt ry:n torninosturitoimikunnan työturvallisuusehdotuksen mukaisesti Talonrakennusteollisuus ry:n hallitus on päättänyt vahvasti suositella turvallisuuden varmistavista toimista. Linkkinä on Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenkirje Talo/4/2017.

Rakennuskonepäälliköt ry:n Torninosturitoimikunnan ehdotus

Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenkirje Talo/4/2017