Uudistuksia työpaikkojen turvamerkkejä koskeviin vähimmäisvaatimuksiin (29.10.2015)

Valtioneuvosto antoi 21.5.2015 uuden asetuksen työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015). Asetus tuli voimaan 1.9.2015.

Kilvet säilyivät ennallaan lukuun ottamatta poistettua haitallista tai ärsyttävää ainetta -varoitusmerkkiä.

Käsimerkkejä, katso linkki, on muutettu. Merkittävimmät muutokset kohdistuvat erityisesti aloita- ja seis -merkkeihin. Lisäksi on lisätty uusia merkkejä koskien merkinantoa puominosturin kuljettajalle ja hitaasti ja nopeasti nostamisesta.

Käsimerkit

Työsuojelu.fi  ajankohtaista turvamerkkien uudistukset