142 nostoapuvälinettä tarkastettiin valtakunnallisessa valvontaohjelmassa (28.1.2015)

Kaikki markkinoilla olevat nostoapuvälineet eivät vastaa koneasetuksen 400/2008 turvallisuusvaatimuksia.

Etelä-Suomen aluehallintaviraston työsuojelun vastuualue suunnitteli ja toteutti vuoden 2014 aikana yhdessä muiden vastuualuiden kanssa valtakunnallisen nostoapuvälineiden valvontaohjelman. Valvonnan tavoitteena oli, että työpaikoilla sekä markkinoilla on vain turvallisia ja vaatimustenmukaisia nostoapuvälineitä. Tarkastuksen kohteena olivat kaikentyyppiset nostoapuvälineet.

Nostoapuvälineistä tarkastettiin 29.12.2009 valtioneuvoston asetuksessa koneiden turvallisuudesta (400/2008) annettuja näitä nostoapuvälineitä koskevat vaatimukset.

Tarkastuksiin osallistui 30 tarkastajaa eri puolilta Suomea. Ohjelmassa tarkastettiin yhteensä 142 erilaista nostoapuvälinettä. Tarkastuksista 64 tehtiin työpaikoilla ja 78 myyntipaikoilla. Noin puolessa tarkastetuista nostoapuvälineistä oli jotain huomautettavaa.

Eniten toimintaohjeita myyntipaikoilla jouduttiin antamaan joko puuttuvasta tai puutteellisesta EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. Työpaikoille tehdyissä tarkastuksissa suurin puute oli käyttöasetuksen 5 §:n mukaisten tarkastusten laiminlyönti. Hankkeen avulla saatiin viestitettyä laajasti työnantajille, jälleenmyyjille sekä maahantuojille, että nostoapuvälineiden turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta valvotaan.