Laki tieliikenteen yrittäjäkuljettajien työajan säätelystä voimaan 1.6.2013 alkaen (21.5.2013)

Uudessa laissa tieliikenteen joukko- ja tavaraliikenteen yrittäjäkuljettajille (349/2013) määritellään viikoittainen enimmäistyöaika, tauot ja yötyöt tieliikenteessä. Laki sisältää myös määräykset yrittäjäkuljettajan työajan kirjanpitovelvollisuudesta tai muusta työajan luotettavasta selvityksestä sekä mahdollisista työaikaa koskevista poikkeuksista teknisestä tai työn järjestelyyn liittyvästä syystä.

Laki tieliikenteen yrittäjäkuljettajien työajan säätelystä