Monissa koneiden ohjekirjoissa puutteita melutiedoissa (21.5.2013)

Suomen työsuojeluviranomaiset osallistuivat vuosina 2009-2012 eurooppaliseen Normad-konemeluhankkeeseen. Tavoitteena oli selvittää, annetaanko koneiden ohjekirjoissa melutiedot lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Hanke kohdistui vuosina 2000-2010 valmistettuihin koneisiin.

Melutiedot tarkistettiin 1531 ohjekirjasta. Suurimmat hankkeessa mukana olleet koneryhmät olivat puuntyöstökoneet, puutarhakoneet ja metallintyöstökoneet. Melutietojen osalta 80 %  ohjekirjoista ei täyttänyt lainsäädännön vaatimuksia. Joka kymmenennestä melutiedot puuttuivat kokonaan.

Merkittävimmät puutteet olivat numeroarvojen ja mittausmenetelmätietojen puuttuminen sekä väärä terminologia. Yki puolet annetuista meluarvoista oli suuruudeltaan epäuskottavia.

Monissa koneiden ohjekirjoissa puutteita melutiedoissa