Hankeraportti: Kuulosuojaimet eivät saa haitata kuulemista (10.1.2013)

Meluvammojen torjunnassa on tärkeätä valita kuulosuojaimet, jotka haittaavat mahdollisimman vähän kuulemista voimakkaassa taustamelussa. Työterveyshuollon on osallistuttava aktiivisesti suojainten valintaan. Työterveyshuollon on arvioitava suojainten käyttäjien kuuloa sekä suojainten vaikutusta varoitusäänien kuulemiseen ja puhekommunikaatioon.

Hankkeessa kehitettiin kuulosuojainten käyttöönottoprosessi, joka ottaa huomioon käyttäjän kuulon, kommunikaatiotarpeen ja onnettomuusriskiin vaikuttavat tekijät.

Kuulosuojainten käytön tehostaminen yksilöllisellä valinnalla