STIPENDIN LUOVUTUS

Rakennuskonepäälliköt ry luovutti Turussa 21.11.2023 stipendin yhdistyksen jäsenten toimintaa tukevan opinnäytetyön palkintona. Opinnäytetyön tekijä, Janne Laine, on opiskellut Turun Ammattikorkeakoulussa ja tehnyt opinnäytetyönsä Kosken Betonielementti Oy:e sisältönä siltanosturin investoinnin analyysi. Opinnäytetyössä on paneuduttu investoinnin hankintaprosessiin, kannattavuuteen,  tuottavuuden kasvattamiseen ja työturvallisuuteen käyttämällä useampaa nosturia elementtien ja niiden materiaalien siirtoihin ja nostoihin. Ohjaava opettaja opinnäytetyölle on ollut Vesa Turunen, monimuodon vastuuopettaja Tapio Keiramo sekä Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Esa Leinonen. Kosken Betonielementti Oy:a Janne Laineen työtä on valvonut tuotannosta ja myynnistä vastaava päällikkö Minna Oksanen.

Kuvassa vasemmalta: Minna Oksanen, Juha Helin, Olli Heire, Janne Laine, Esa Leinonen ja Tapio Keiramo