Stipendin luovutus

 

DIGITAALISTEN APUVÄLINEIDEN OHJEISTUS PALKITTIIN

Rakennuskonepäälliköt ry luovutti 5.11.2019 Kuopion Savonia ammattikorkeakoulun Rakennustekniikan koulutusohjelmalta valmistuneelle Markku Kolarille 500€ stipendin hänen opinnäytetyöstään: Tietomallipohjaisen tuotannon laadunvarmistus.

Tietomallien käyttöönottoon maanrakennuskoneille liittyy paljon haasteita ja epäselvyyttä. Syynä on, ettei kuljettajille ole ollut käytössä maanläheistä ja selkeää opasta jonka mukaan 3D mallia tulisi käyttää. Suunnittelijoilla ei välttämättä ole osaamista itse koneen kuljettamisesta ja niistä tiedoista mallinnuksessa jotka ovat koneen käyttäjälle tarpeellisia. Tällöin malleihin helposti tulee ylimääräistä tietoa joka aiheuttaa kuljettajalle ongelmia ja pahimmillaan keskeyttää työn. Aihe on erittäin ajankohtainen, jotta kalliit koneet ja digitaalisuuden hyödyt saadaan tuottavampaan käyttöön. Destia ymmärsi asian tärkeyden ja tilasi opinnäytetyön.

Markku Kolarilla on omaa kokemusta maanrakennuskoneiden kuljettamisesta. Hän ymmärsi kuljettajien ongelman tietomallin avulla konetta käytettäessä. Opinnäytetyössä on selvitetty kattavasti olemassa olevien 3D –koneohjausohjelmistojen esitystapoja. Tämä monipuolisuus lähtökohtana Markku Kolari laati kuljettajille eri kone- ja niiden varustetyypille tiivistetyn ohjekirjan. Kuljettaja voi pitää tämän taskussa mukanaan ja kykenee muuttamaan asetuksia esim kaivinkoneen kauhan tyypin vaihtuessa.

Rakennuskonepäälliköt r.y. on vuonna 1985 perustettu yhdistys, jossa on noin 300 henkilö ja yritysjäsentä. Jäsenistömme toimii rakennuskonealalla rakennusliikkeissä, rakennuskoneiden myynti-, vuokraus- ja valmistustehtävissä, kuntien teknisissä johtotehtävissä, teollisuuslaitoksissa, rakennusalan järjestöissä, vakuutusyhtiöissä sekä tutkimus- ja tarkastuslaitoksissa.

 

Kuvassa vasemmalta Rakennustekniikan koulutusvastuupäällikkö Harry Dunkel, yhdistyksen hallituksen jäsen Tapio Mäkelä, stipendin saaja Markku Kolari, yhdistyksen varapuheenjohtaja Tommi Lyytinen ja geotekniikan lehtori Kai Auvinen.