Pelastautumisharjoitus torninosturista

 

PELASTAMISHARJOITUS TORNINOSTURISTA JOHTAA OPETUSMATERIAALIIN

Torninosturista pelastaminen tilanteessa jossa nosturin kuljettaja, asentaja tai muu henkilö saa ennalta-arvaamattoman äkillisen sairauskohtauksen on rakennustyömailla aina yllätys. Tällaiseen tilanteeseen ei varauduta eikä tilanteen ratkaisemiseksi ole ohjeistusta tai opastavaa materiaalia. Yllättävä tilanne saattaa tietämättömyyttä johtaa tilanteeseen jossa sairastuneen henkilön nopea elvyttäminen ratkaisevasti viivästyy.

Rakennuskonepäälliköt r.y. Torninosturitoimikunta teki aloitteen ottaen yhteyden Helsingin Pelastuslaitoksen paloesimies Pekka Pajalaan. Pelastamisharjoitus suoritettiin 10.12.2019 tavanomaisesta torninosturista vallitsevan säätilan olosuhteissa.

Harjoituksessa pelastettavana henkilönä käytettiin ihmisen kokoista ja painoista pelastuslaitoksen harjoitusnukkea. Nukke vietiin torninosturin ohjaamoon jonka jälkeen pelastuslaitos saapui kahdella yksiköllä paikalle. Osa yksiköiden pelastusmiehistä kiipesi varusteineen ylös nosturiin, osa jäi varmistamaan ja vastaanottamaan pelastettavaa nukkea alas. Pelastusmiehet siirsivät nuken hytistä paareille ja sitoivat nuken paarin sisään suojaan. Seuraavaksi yksi pelastusmies laskettiin yhdessä paarien kanssa köysijärjestelmällä hallitusti alas. Pelastusmies lasketaan pelastettavan henkilön kanssa maan pinnalle asti seuraten henkilön tilaa ja turvallisuutta sekä rauhoittaa tätä mikäli henkilö on tajuissaan. Maan pinnalla nukke siirrettiin ambulanssiin.

Rakennuskonepäälliköt r.y. järjesti jäsenistönsä avulla harjoituksen puitteet ja dokumentoi pelastamistapahtuman kaikki vaiheet usealla videokameralla, materiaalista koostettiin opetusvideo.

Opetusvideo

Lisäksi Rakennuskonepäälliköt r.y. on laatinut ”Hyvät Käytännöt” –dokumentin (sivun alareunassa)  jossa selvitetään toimenpiteet joihin tulee työmaalla ryhtyä mikäli henkilön pelastaminen torninosturista, hissistä tai mastolavalta vaatii pelastuslaitoksen apua. Sekä opetusvideo että dokumentti levitetään etujärjestöjen ja sosiaalisen median kautta rakennustyömaille ja alan toimijoille.