Stipendin luovutus

Koneenohjausaineistojen laatimisen kehittäminen palkittiin

 

Rakennuskonepäälliköt ry luovutti 26.8.2019 Jyväskylän ammattikorkeakoulun Teknologiaosaamisen johtaminen, yamk -tutkinnosta valmistuneelle Timo Pitkäselle 500€ stipendin hänen opinnäytetyöstään: Koneohjausaineistojen laatimisen kehittäminen.

Koneohjausaineiston tuottamiseen liittyy tänä päivänä vielä paljon haasteita ja epäselvyyttä. Jotta suunnittelun aikana tuotettuja malleja pystytään tehokkaasti hyödyntämään työmaan koneohjausjärjestelmissä, vaatii tämä yleensä aina perinteisten rakennussuunnitelmamallien jatkojalostusta. Aihe on erittäin ajankohtainen, tärkeä ja haastava.

Timo Pitkänen perehtyi erilaisiin koneohjasjärjestelmiin ja tietomalleihin. Opinnäytetyössä on selvitetty kattavasti olemassa oleva koneohjausaineiston tuottamiseen liittyvä ohjeistus niin opinnäytetyön tilaajan Ramboll Finland Oy sisällä, kuin myös yleisellä tasolla. Tämän lisäksi Timo Pitkänen on selvittänyt eri koneohjausjärjestelmien eroavaisuuksia ja erityispiirteitä.

Rakennuskonepäälliköt r.y. on vuonna 1985 perustettu yhdistys, jossa on noin 300 henkilö ja yritysjäsentä. Jäsenistömme toimii rakennuskonealalla rakennusliikkeissä, rakennuskoneiden myynti-, vuokraus- ja valmistustehtävissä, kuntien teknisissä johtotehtävissä, teollisuuslaitoksissa, rakennusalan järjestöissä, vakuutusyhtiöissä sekä tutkimus- ja tarkastuslaitoksissa.

 

Kuvassa vasemmalta Teollisuustekniikan koulutuspäällikkö Matti Kurki, yhdistyksen asiantuntijajäsen Olli Heire, stipendin saaja Timo Pitkänen, yhdistyksen puheenjohtaja Juha Helin, yliopettaja Harri Peuranen, lehtori Panu Putkonen.