9.11.2017 15:58 Rakennuskoneiden tietopankki (24.7.2014) Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys ry on avannut Rakennuskoneiden tietopankin 21.5.2014. Tietopankkiin on koottu maksutta koko rakennusalan käyttöön rakentamisen parhaita käytäntöjä. Ytimessä...
9.11.2017 15:57 Rakentamisen työturvallisuus (1.8.2014) Suurten työmaiden työturvallisuus on parantunut vuosi vuodelta. Tulokset näkyvät laskevina tapaturmataajuuksina. Rakennusalan palkansaajien työpaikkatapaturmataajuus on laskenut vuosina 2005-2012...
9.11.2017 15:51 Rakennuskoneiden vuokramarkkinat 2014 (20.5.2014) Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokraustoiminnan volyymi kääntyy tänä vuonna Forecon Oy:n ennusteen mukaan 3 % ja ensi vuonna 5 % kasvuun. Lehdistötiedoite 20.2.2014 Tekninen kauppa
9.11.2017 15:50 Laki tieliikenteen yrittäjäkuljettajien työajan säätelystä voimaan 1.6.2013 alkaen (21.5.2013) Uudessa laissa tieliikenteen joukko- ja tavaraliikenteen yrittäjäkuljettajille (349/2013) määritellään viikoittainen enimmäistyöaika, tauot ja yötyöt tieliikenteessä. Laki sisältää myös määräykset...
9.11.2017 15:49 Monissa koneiden ohjekirjoissa puutteita melutiedoissa (21.5.2013) Suomen työsuojeluviranomaiset osallistuivat vuosina 2009-2012 eurooppaliseen Normad-konemeluhankkeeseen. Tavoitteena oli selvittää, annetaanko koneiden ohjekirjoissa melutiedot lainsäädännön...
9.11.2017 15:48 Henkilönostinten valtakunnallinen valvontahanke (25.4.2013) Henkilönostinten valtakunnallisen valvontahankkeen tavoitteena on parantaa käyttöasetuksessa 403/2008 määrättyjen henkilönostolaitteiden tarkastusten laatua. Valvonta kohdistuu erityisesti...
9.11.2017 15:46 Hankeraportti: Kuulosuojaimet eivät saa haitata kuulemista (10.1.2013) Meluvammojen torjunnassa on tärkeätä valita kuulosuojaimet, jotka haittaavat mahdollisimman vähän kuulemista voimakkaassa taustamelussa. Työterveyshuollon on osallistuttava aktiivisesti suojainten...
9.11.2017 15:44 Suomen laki verkossa Maksuton lakipalvelu. Palvelu sisältää tuhansia selkokielisiä lakiartikkeleita eri aihealueista sekä lakihenkisen keskustelupalstan. Suomen laki verkossa