10.11.2017 06:43 Mikä on nostoapuväline tai vastaava ja mikä on työväline jota nostotyössä käytetään (7.3.2017) Linkkinä on direktiivin 2006/42/EC tulkintaohje. Nostoapuväline on konedirektiivin (=koneasetus) mukainen ja sen pitää olla valmistettu koneasetuksen mukaisesti (tekninen rakennetiedosto,...
10.11.2017 06:41 Torninosturin huolto- ja tarkastustöiden turvallisuuden varmistaminen rakennustyömaalla (7.3.2017) Nosturiasentajat tekevät työmailla torninosturille huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja nosturintarkastaja määräaikaistarkastuksia työmaatoimintojen ollessa käynnissä. Työmailla on esiintynyt erittäin...
10.11.2017 06:40 Uudistuksia työpaikkojen turvamerkkejä koskeviin vähimmäisvaatimuksiin (29.10.2015) Valtioneuvosto antoi 21.5.2015 uuden asetuksen työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015). Asetus tuli voimaan 1.9.2015. Kilvet säilyivät ennallaan lukuun ottamatta...
10.11.2017 06:39 Ajoneuvonosturien vuokrauksen työturvallisuusvastuut (10.3.2015) Ajoneuvonosturin vuokraamisen yleiset ehdot ovat linjassa turvallisuuslainsäädännön vastuiden kanssa. YSE-ehdot eivät sovellu ajoneuvonosturien vuokraamiseen, joka on luonteeltaan...
10.11.2017 06:37 142 nostoapuvälinettä tarkastettiin valtakunnallisessa valvontaohjelmassa (28.1.2015) Kaikki markkinoilla olevat nostoapuvälineet eivät vastaa koneasetuksen 400/2008 turvallisuusvaatimuksia. Etelä-Suomen aluehallintaviraston työsuojelun vastuualue suunnitteli ja toteutti vuoden 2014...
9.11.2017 15:59 Torninosturiohjeet 2014 (6.8.2014) Torninosturiohjeet 2014 on uudistetut ohjeet torninosturien käytöstä ja tarkastuksista. Torninosturiohjeet 2014 on laadittu Rakennuskonepäälliköt ry:n, Rakennusliitto ry:n ja Talonrakennusteollisuus...
9.11.2017 15:58 Rakennuskoneiden tietopankki (24.7.2014) Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys ry on avannut Rakennuskoneiden tietopankin 21.5.2014. Tietopankkiin on koottu maksutta koko rakennusalan käyttöön rakentamisen parhaita käytäntöjä. Ytimessä...
9.11.2017 15:57 Rakentamisen työturvallisuus (1.8.2014) Suurten työmaiden työturvallisuus on parantunut vuosi vuodelta. Tulokset näkyvät laskevina tapaturmataajuuksina. Rakennusalan palkansaajien työpaikkatapaturmataajuus on laskenut vuosina 2005-2012...